РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
0700 14 802
  02 902 0506
ВЪВЕЖДАНЕ/ ПРОМЯНА НА КООРДИНАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НОИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДОО

Изберете:
 
  Персонален
идентификационен код:
 

   

 


  

НОИ © 2005-2023, Всички права запазени!

Персоналният идентификационен код е личен и НОИ не носи отговорност, ако притежателят му го предостави на други лица