РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
0700 14 802
  02 902 0506

СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДОО ЧРЕЗ НОИ - АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕВъведете
БУЛСТАТ:
Идентификационен код
на осигурителя:
 
    
Година от периода
на обезщетението:
Месец от периода
на обезщетението:
 

   

     
НОИ © 2007-2023, Всички права запазени!
Персоналният идентификационен код е личен и НОИ не носи отговорност, ако притежателят му го предостави на други лица.