РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
0700 14 802
  02 902 0506


ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗЕН РАЗМЕР НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ
 
Описание на услугата
Чрез тази услуга се изчислява прогнозен дневен размер на парично обезщетение за бременност и раждане към посоченa бъдеща дата. Услугата не се изпълнява, ако вече е отпуснато парично обезщетение за бременност и раждане от посочената дата или от дата до 10 месеца преди нея.
За изчисляване на прогнозния дневен размер на паричното обезщетение за бременност и раждане се използват наличните данни в информационната система на НОИ за брутно трудово възнаграждение/ осигурителен доход, съответно нетно възнаграждение, а за бъдещи месеци от 24-месечния базисен период, за които няма данни в Регистъра на осигурените лица (РОЛ) – въведени от лицето суми за брутно трудово възнаграждение/ осигурителен доход, съответно нетно възнаграждение.
Не се прави преценка на правото на парично обезщетение за бременност и раждане на лицето, т.е. приема се, че са изпълнени необходимите условия.
Необходимо е лицето да въведе дата на предстоящо раждане (термин) или дата на начало на отпуск с право на обезщетение за бременност и раждане или при раждане на дете, която да бъде в рамките на една календарна година напред, считано от деня, в който се ползва услугата.


Важно!
Дневният размер на паричното обезщетение има предварителен, прогнозен характер при въдените от лицето и извлечени от РОЛ първоначални данни;
При промяна на законодателството и информацията в РОЛ на лицето, НОИ не носи отговорност за получаване друг размер на реалното дневно обезщетение;
Не се прави преценка на правото на парично обезщетение за бременност и раждане на лицето, т.е. приема се, че са изпълнени необходимите условия.
ипсата на информация в РОЛ може да се дължи на: неподаването й от съответния осигурител/ самоосигуряващ се; наличие на осигурено време в специалните ведомства, която информация е класифицирана и не може да бъде включена в автоматичното изчисляване.

Процедура по получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица