РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
0700 14 802
  02 902 0506

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ДАННИ В ЕРБЛРО ОТ ИЗДАДЕН/ АНУЛИРАН БОЛНИЧЕН ЛИСТ
 
Идентификация на потребител
Въведете ЕИК* Проверка на БУЛСТАТ и ИКО
Въведете ИКО*

Идентификатор на осигурено лице *
№ на болничен лист *

Изчистване на екрана

НОИ © 2018-2023, Всички права запазени!