СПРАВКА за получени данни от Министерството на здравеопазването/РЗИ по Закона за здравето/ПЗР на ЗИД на Закона за хората с увреждания


Въвеждане на ЕГН и ПИК:
 
Изберете:       Персонален идентификационен код:  
 
                           Персоналният идентификационен код е личен и НОИ не носи отговорност, ако притежателят му го предостави на други лица!
 
НОИ © 2023, Всички права запазени! Права за ползване на сайта