РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
0700 14 802
  02 902 0506

СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Въведете ЕГН/ЛНЧ:    
Въведете ПИК: