РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
0700 14 802
  02 902 0506
ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИ/ АНУЛИРАНИ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ В ЕРБЛРО ПО ЕГН/ ЛНЧ/ СЛНЧ И ПИК
 
 
Въведете ЕГН/ ЛНЧ/ СЛНЧ:   / СЛНЧ
Въведете ПИК:

 
 

НОИ © 2015-2024, Всички права запазени!