РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
0700 14 802
  02 902 0506

СПРАВКА ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ
НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
Въведете ЕГН/ЛНЧ:
Въведете ПИК:


НОИ © 2008-2023 , Всички права запазени!

Персоналният идентификационен код е личен и НОИ не носи отговорност, ако притежателят му го предостави на други лица